Underbart vacker GHOST Barocco med specialbroderad kåpa och bakvalv.