GHOST Quilty i syntet, kåpan i Ecopelle och sitsen + knästöden i syntetmocka Lorica.