GHOST Barocco med lodrätta knästöd och dressyrskuren kåpa.